Macaron Paradis

MacaronParadis

oil on canvas, 12 ” x  16,” 2015 ($600).

Advertisements